Veškeré výrobky prodávané firmou ElemiS jsou výrobky podléhající autorskému právu podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském