Záruka a reklamace

Na zakoupené zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od převzetí. 

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození způsobené kupujícím a nedostatky způsobené běžným opotřebením. Kupující je povinen si zboží prohlédnout bezprostředně po převzetí od přepravce. V případě poškozeného balíčku je odběratel povinen učinit záznam o poškození přímo s přepravcem, a pokud je to možné pořídit i fotodokumentaci poškození. Veškeré zboží je u přepravce pojištěno. V případě poškození zboží uvnitř balíčku či chybějícím zboží, jež nebylo možno odhalit poškozeným balíčkem, je odběratel povinen toto neprodleně oznámit prodávajícímu.

Reklamace barvy nebo odstínu barvy zboží je samozřejmě možná; berte ovšem na vědomí, že fotografie a barva zboží se může mírně lišit od skutečnosti vzhledem k nastavení barev na Vašem monitoru.

Reklamace zasílejte vždy na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v Obchodních podmínkách. Vždy přiložte průvodní dopis s popisem závady (důvodem k reklamaci), zpětnou adresou a tel. kontaktem. Kupující může prodávajícího informovat e-mailem o odeslání reklamace a zaslat případnou fotodokumentaci přílohou e-mailu. Reklamace nesmí být odeslána prodávajícímu na dobírku. V tomto případě nebude reklamace přijata.

O přijetí reklamace bude prodávajícím zhotoven zápis a kupujícímu odeslán nejpozději do 3 pracovních dnů e-mailem. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů a to:

- neuznáním reklamace

- výměnou zboží

- vrácením peněz

Při neuznání reklamace a výměně zboží bude zboží zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího a v případě vrácení peněz budou peníze, v měně v níž bylo zboží uhrazeno, bezodkladně vráceny kupujícím na bankovní účet prodávajícího. Ve zcela výjimečných případech, po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, lze peníze zaslat i složenkou.

 

 

Vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů

Fyzickým osobám (dle platného znění §53, odstavce 7 Občanského zákoníku) je umožněno vrátit zboží do 14 dnů od doručení a to bez udání důvodu. Balíček však musí obsahovat průvodní dopis s žádostí o vrácení peněz. Peníze budou bezodkladně vráceny na kupujícím, v žádosti uvedený účet u banky v měně, v níž bylo zboží uhrazeno. Vrácení v hotovosti je možné pouze osobně na adrese provozovny; i v tomto případě je však možno využít převodu na bankovní účet

Vrácené zboží musí být v původním, neporušeném, kompletním stavu. Nesmí být patrny známky použití. Vracené zboží je vždy kontrolováno a v případě nedostatků uvedeno do původního stavu – prokazatelné náklady na uvedení do původního stavu jsou pak odečteny od vracené částky. Pokud zboží nesplňuje podmínky pro vrácení ve lhůtě 14 dnů a nelze lehce uvést do původního stavu, může být na náklady kupujícího zasláno zpět na jeho adresu.